Absolventen des Erasmus+ Praktikums

Hier eine kleine Galerie mit unseren Praktikanten nach Abschluß unseres Erasmus+ Praktikums bei uns.
Viel Spaß beim stöbern.


The apprenticeship is the straighten way to the vocational perfection!
No. 2017-1-LT01-KA102-034841Improvement of entrepreneurship and occupational skills in European Business companies
No. 2017-1-LT01-KA116-034967Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i jezykowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych
No. 2015-1-PL01-KA102-016236Development of professional skills and abilities with Erasmus+
Nr.: 2016-1-LT01-KA102-023042WARSZAWSKA NA STAZACH W EUROPIE – doskonalenie i rozwój umiejetnosci zawodowych na poziomie europejskim
No. 2016-1-PL01-KA102-024144Profesionalo iemanu attistišana Pelcu specialas internatpamatskolas-attistibas centra profesionalo programmu audzekniem atbilstoši Eiropas Savienibas darba tirgus prasibam
No. 2016-1-LV01-KA102-022531Kandavas Lauksaimniecibas tehnikuma izglitojamo prakse Eiropa
No. 2016-1-LV01-KA102-22543Praktyka zagraniczna szansa na uzyskanie profesjonalnych umiejetnosci zawodowych
No. POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024436Development of adult education in European context
No. 2016-1-RO01-KA104-024133European knowledge and competences, obtained during education in professional dual system – a guarantee for a successful work place
No. 2016-1-BG01-KA102-023053PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW W ZAWODZIE TECHNIK OBSLUGI TURYSTYCZNEJ NA PRAKTYCE ZAWODOWEJ W AUSTRII
No. 2016-1-PL01-KA102-024126Dobre wzorce europejskiego rolnictwa na przykladzie praktyki zawodowej w Austrii
No. 2016-1-PL01-KA102-023380Profesjonalna praktyka zawodowa z systemem ECVET - staz gastronomiczny w Austrii
No. POWERVET 2016-1-PL01-KA102-023490


BVÖ - Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH

Aldona Biedermann
Lastenstrasse 28a
A-9300 St.Veit/GlanSt.
Österreich

Email:
aldona.biedermann
@gmail.com

Eine Auswahl
unserer Partner: